danskprojektledelse R&D

Læs med! Projektledelse som Karrierevej 28/1 - bag om kulisserne

Organisationer opretter projektkontorer, universiteter uddanner masterstuderende i projektledelse og ’IPMA certificering’ er efterhånden et alment kendt ord i mange danske virksomheder. Projektledelse har gjort indtryk på de danske medarbejdere og virksomheder, og forskere bruger tid på afhandlinger om disciplinen og dens betydning for samarbejde og virksomhedsresultater. Fredag den 28. januar afholdte Forskningsprogrammet under Dansk Projektledelse arrangementet ’Projektledelse som Karrierevej’, der satte fokus på projektlederes hverdag, udviklingen af projektledelse som disciplin i forskningsøjemed samt virksomheders organisering af projektledelse og projektmetodik.

 

Arrangementet startede med en introduktion til den nuværende situation for projektledere og projektledelse. En kortlægning af forskning i projektledelse udført af Eva Riis fra Syddansk Universitet viste, at der på landets universiteter er gang i forskningen, men eftersom forskningen er spredt på forskellige fakulteter, er det er vanskeligt at lokalisere forskningen og forskerne, der udfører den. Ved at lave kortlægningen har Eva Riis fundet frem til den konklusion, at for at fremme viden om forskning om projektledelse, må forskerne være mere synlige. Det kan på længere sigt lede til vidensdeling og dermed endnu bedre forskning.

 

Dagen bød også på oplæg fra projektledere og virksomheder, der fortalte om, hvordan de bruger projektledelse i hverdagen. Bl.a. fortalte Anette Franzpötter, projektchef ved BEC, om hendes vej til projektchef, der startede med en stilling som projektleder inden for forskellige områder i 1990 og siden har ført til større opgaver samt en IPMA certificering på B-niveau.

Anette Franzpötter, projektchef ved BEC

Virksomhedernes brug af projektledere og systematisk projektledelse blev introduceret af Birgitte Køngerskov og Anders Skovgaard Hvergel fra AP Pension og Johan Fegar fra Babcock & Wilcox Vølund A/S. De fortalte, at projektledelse er i stadig større fokus i virksomhedernes dagligdag, og AP Pension har for eksempel oprettet et projektkontor netop for at imødekomme efterspørgslen på projektledelse i virksomheden. Derudover var IPMA certificeringen af projektledere meget velset i virksomhederne, da det skaber merværdi for såvel medarbejdere som virksomhed.

Birgitte Køngerskov og Anders Skovgaard Hvergel fra AP Pension

 

 

Johan Fegar fra Babcock & Wilcox Vølund A/S'

Udover at blive IPMA certificeret er det muligt at tage en masteruddannelse i projektledelse. Det udbydes på både RUC og SDU. Det første hold fra RUC dimitterede i fredags, og der blev i den anledning holdt reception med overrækning af beviser og champagne til at fejre dagen. Masteruddannelsen sikrer, at kursusdeltagerne får et grundigt indblik i processerne omkring projektledelse, hvilket der er stor efterspørgsel på i virksomheder og organisationer som følge af den øgede brug af projekter. Eva Riis holdt oplæg om masteruddannelserne RUC og SDU. Du kan se info her: Masterudd_i_projektledelse_RUC_SDU_Eva_Riis_110128.pdf

 

Du kan også blive klogere på forskellige modeller i forhold til projektledelse set med forsknings-brillerne ved at læse disse artikler:

 

En fælles projektledelsesmodel som værdiskaber af Pernille Eskerod og Eva Riis, Syddansk Universitet i Børsen Ledelseshåndbøger Projektledelse


Den oprindelige artikel hedder Project Management Models as Value Creators og kan findes i Project Management Journal, 40 (1)

 

Value Creation by Building an Intra-organisational Common Frame of Reference Concerning Project Management, Project Management Journal, 40 (3) af Pernille Eskerod og Eva Riis

 

Derudover kan du følge nedenstående links og læse meget mere om:

 

Kortlægning af forskning i projektledelse: PL_som_karrierevej_Forskningslandkort_Eva_Riis_100128.pdf

 

Min vej til projektchef af Anette Franzpötter: Projektledelse_som_karrierevej-2.pdf 

 

Projektledelse fra virksomhedsperspektiv: AP Pension Projektledelse%2C%20AP%20Pension.pdf, Capacent Projektledelse%2C%20Capacent.pdf og Babcock & Wilcox Vølund Projektledelse%2C%20Babcock_%26_Wilcox_V%C3%B8lund.pdf

 

Her kan du danne dig et overblik over oplægspersoner og emner: Projektledelse_som_karrierevej_PROGRAM.pptx

 

Du kan se flere billeder nedenfor:

Arrangementet fik god feedback fra de deltagende, og R&D glæder sig til at afholde næste arrangement. Her ses et uddrag af de fremmødte

Jesper Lind, senior manager i Capacent byder velkommen og introducerer sagens forløb

 Jan Pries-Heje, professor i informatik og datalogi ved RUC, holder oplæg om virksomhedssamarbejder omkring forskning i projektledelse

 

 

 

 

 

Eva Riis, ekstern lektor ved ’Masteruddannelsen i Projektledelse’, Syddansk Universitet præsenterer et kort over forskning i projektledelse på landets universiteter. Til højre ses Mette Lund, leder af Forskningsprogrammet i Dansk Projektledelse

Views: 798

Comment

You need to be a member of danskprojektledelse R&D to add comments!

Join danskprojektledelse R&D

Comment by Bruno Barcelli on February 1, 2011 at 10:13am
Tak for et godt og inspirerende arrangement.... MER... !!!

© 2019   Created by Mette Lund.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service